Skip to main content

SBTN-DC

Phá Thai và Tranh Cữ 2012

Trong cuộc tranh cữ năm 2012, nhiều vấn đề ưu tiên như kinh tế trì trệ và nạn thất nghiệp nên được quan tâm, nhưng, trận chiến phá thai lại bùng nổ trở lại ...

© 2023 Jackie Bong Wright. Designed and Developed by Đỗ Mạnh Hùng.