Skip to main content

SBTN-DC

Phá Thai và Tranh Cữ 2012

Trong cuộc tranh cữ năm 2012, nhiều vấn đề ưu tiên như kinh tế trì trệ và nạn thất nghiệp nên được quan tâm, nhưng, trận chiến phá thai lại bùng nổ trở lại ...

Một Nữ Tu Nhận Giãi Oscar 2012

Trong số các nữ minh tinh màng bạc Hollywood bước trên thảm đỏ được đề cữ nhận giải Oscar xuất sắc nhất trong tháng hai vừa qua, thì có nữ tu Dolores, 73 t ...

Keep In Touch

Enter your email address to subscribe to my mailing list and stay in the loop with the latest new and announcements from me
© 2018 Jackie Bong Wright. Designed and Developed by Đỗ Mạnh Hùng.