Skip to main content

SBTN-DC

Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ Vừa Được Thượng Viện Hoa Kỳ Tiếp Tục Thông Qua

Luật Chống  Bạo Hành Phụ Nữ được Quốc Hội Hoa Kỳ và TT Clinton ký thông qua từ năm 1994 và ban hành cho quỹ 3.3 tỷ mỹ kim trong năm năm. Nhưng vì chĩ có hiệu lực trong năm năm cho nên, Quốc Hội và TT Bush cũng đã tiếp tục thông qua trong năm 2000 và năm 2005.  Năm nay, Thượng Viện chĩ mới thông qua, còn chờ đợi Hạ Viện mới biết luật này sẽ còn hiệu lực thì mới được Quốc Hội và TT Obama thông qua.
Luật VAWA, Violence Against Women Act, thễ hiện chánh phủ Liên Bang Hoa Kỳ muốn chấm dứt bạo hành và xâm phạm tình dục đối với phụ nữ.   Luật nầy tài trợ cho cơ quan cảnh sát liên bang và tiểu bang điều tra các tội nhân, và công tố viện truy nã và kết tội các bị cáo,  Luât nầy dành dịch vụ cho các trẻ em, nạn nhân những vụ bạo hành, cũng như tội theo đuổi (stalking).  Luật còn tài trợ các cơ quan bất vụ lợi cung cấp nơi ăn chốn ở cho các nạn nhân.
Luật này cho phép bảo trợ cho nạn nhân di cư chưa phải là thường trú nhân, và cũng bảo vệ những nạn nhân nạn buôn người xin được T-Visa.  Nạn nhân phải đưa ra những chứng minh cụ thễ mới đươc ở lại sinh sống hợp pháp tại Hoa Kỳ, và xin quy chế thường trú thẽ xanh.  Luật di trú rất phức tạp cần sự hổ trợ của luật sư kinh nghiệm. 
Năm 2009, TT Obama ký đạo luật Phục Hồi và Tái Đầu Tư đễ bồi thường cho nạn nhân bị bạo hành và bổ nhiệm Bà Lynn Rosenthal vào chức mới sang lập là Cố Vấn Toà Bạch Ốc về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ.
Có nhiều trung tâm được thành lập đễ bảo vệ nạn nhân và cung cấp dịch vụ pháp lý như, cơ quan pháp lý Châu Á Thái Bình Dương (APALC) trợ giúp và giáo dục nạn nhân, hay cơ quan BPSOS, Cứu Người Vượt Biễn.  Xin quý vị phổ biến rộng rải đễ giúp các nạn nhân được cung cấp dịch vụ xứng đáng.

© 2023 Jackie Bong Wright. Designed and Developed by Đỗ Mạnh Hùng.