Skip to main content

Writings About Jackie

Thumbnail

Jackie Bong-Wright Ms. Virginia Senior America 2004

Jackie Bong-Wright was named a Washingtonian of the Year 2003 by the "Washingtonian" magazine for 27 years of community service here after she fled Communist Vietnam nearly 30 years ago. Having arrived with nothing but three young children, she gradually made her way from Vietnamese war widow to American activist.

Thumbnail

Jackie Bong Wright and Welcome House: A Short Biography

One of the newspaper articles that we looked at, “Refugees Adjusting to a Land of Plenty,” in the Washington Post mentioned an organization called Welcome House. Welcome House sought to help Vietnamese refugees settle into life in the U.S. by helping them help themselves.

Thumbnail

Mây Mùa Thu- Jackie Bong Wright

Mây mùa thu là hồi ký của bà Jackie Bông Wright xuất bản năm 2002.Đây là một cuốn sách khá hấp dẫn đuợc trình bày rõ ràng, khoa học với giọng văn lưu lóat.

Thumbnail

Bà Jackie Bông-Wright, người phụ nữ của xã hội

Trong chuyên đề Phụ Nữ kỳ này, Trà Mi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một người phụ nữ Việt Nam cả đời tận tuỵ với những hoạt động xã hội và công tác từ thiện. Đó là bà Jackie Bông-Wright

© 2019 Jackie Bong Wright. Designed and Developed by Đỗ Mạnh Hùng.