Skip to main content

SBTN-DC

Đồng Euro Ãnh Hưỡng Gì Đến Đồng Dollar?

Trong khi Quốc Hội và hành pháp Hoa Kỳ, chưa giãi quyết nổi mức nợ của mình, thì bên Châu Âu, trong đó có 27 nước trong Liên Hội Châu Âu (EU), xẫy ra cuộc khũng hoảng đồng Euro từ hai năm qua.  17 quôc gia khu vực đồng Euro (Eurozone), đang xữ dụng đồng tiền chung Euro trong 13 năm qua.  Họ đang lo ngại đồng Euro sụp đổ, thì khu vực cũng sẽ tan rã theo, không chĩ có liên quan đến kinh tế, mà còn cã chánh trị đến luật pháp nữa.
Vì Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, và nay Ý Đại Lợi, vai nợ quá mức, mà chánh phũ họ không thễ trã nổi, vừa tiền lời lẫn tiền nợ, nên các ngân hàng trong Eurozone, cũng như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, tung tiền ra cấp cứu.  Nếu một quốc gia vỡ nợ, thì 17 nước kia sẽ lâm nạn theo, chẵng những tại Châu Âu, mà còn dính líu đến các quốc gia mà họ có liên hệ thương mại trên thế giới nữa.
Thật ra, việc cấp cứu nầy là một giãi pháp trong ngắn hạn, và có thễ làm tăng lạm phát và phá hỏng cãi cách, nếu, tất cã không sữa đổi các điều ước cho phép kiểm soát chặc chẽ hơn ngân sách, và đẩy nhanh tốc độ thực hiện của các quốc gia thành viên.  Ngoài ra, đồng tiền chung không thễ tồn tại, nếu không có một ngân sách quản lý chung, cho 17 quốc gia thành viên, đang quãn lý tài chánh của họ rất độc lập và riêng rẽ.  
Còn Hoa Kỳ thì e ngại các nhà đầu tư, sợ rủi ro, tìm mua công khố phiếu Mỹ an toàn hơn, làm cho mỹ kim lên giá, và Hoa Kỳ khó xuất cãng.  Hơn nữa, Hoa Kỳ đang gặp bất lợi lớn khi thấy ngân hàng Nga, châm vốn cho các ngân hàng Đông Âu và Trung Âu, và Trung Quốc thì đầu tư rất mạnh tại Châu Âu.  
Vì thế, cuối tháng 11, 2011, Cực Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ (Federal Reserve), vừa công bố cho Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, vay đồng tiền MK với lãi xuất thấp, và nhận cho họ hoàn lại bằng đồng tiền Euro.  Đó là đễ giúp cho Châu Âu điều chỉnh kinh tế phần nào.  
Tuy nhiên, những khủng hoảng kinh tế tài chánh từ nhiều năm qua, đem đến hậu quã là, cã ngàn dân chúng trên thế giới mất lòng tin, chiếm đoạt các cơ sỡ tư và công, và tiếp tục biểu tình phãn đối hàng loạt, gây nghi kỵ giữa nhà cầm quyền và dân chúng, và gây chia rẽ thêm giữa các quốc gia với nhau.
Chúng ta thữ tìm giãi pháp nào có thễ thoã đáng, cho những bất ổn trên toàn cầu lúc nầy được chăng?

© 2022 Jackie Bong Wright. Designed and Developed by Đỗ Mạnh Hùng.